Jeotermal Enerji

Turkiye Cumhuriyeti 2023 yılına kadar tükettiği elektrik enerjisinin 30% unu yenilenebilir kaynaklardan elde etme kararı almış bulunmaktadır.  Şu anki Türkiye elektrik santralleri kurulu gücüne 34GW hidro, 20GW rüzgar, 5GW güneş, 1GW biyokütle ve 1GW jeotermal elektirk santrali eklenmesi planlanmaktadır.  Türkiye de şu anda tahmin edilen potansiyeli 5GW olmasına karşin ancak 20% lik seviyede 1GW kurulu gücünde jeotermal enerji santrali mevcuttur.  Jeotermal enerji açısından en elverişli bölgemiz Ege yöresidir.  İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde de değerli yataklar mevcuttur.  Türkiye nin jeotermal enerjideki potansiyelini değerlendirmek amacı ile Yakari Grup, çeşitli sahalarda arama ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.  Sahalarda yapılan jeofizik ve sondaj çalışmaları olumlu sonuçlar vermektedir.