Hidro Enerji

Hidroenerji sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik açısından dünyada en yaygın enerji kaynağıdır.  Hidroenerji, Türkiye nin enerji kaynaklarının kullanımı ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem arz etmektedir.  Yakari Grup, Erzincan Kemaliye ilçesinde inşaatını tamamladığı Demir HES i 2016 yılında devreye almıştır.