Biyokütlesel Enerji Santralleri

Çevresel açıdan geri dönüşümü sağlanması gereken tarım atıkları, orman atıkları, hayvancılık ve çiftlik atıkları, şehirlerin arıtma tesis atıkları içerdikleri hacim ve yüksek karbon oranları nedeniyle bertaraf edilmesi gereken biyokütle kaynaklarını oluşturmaktadır.  Yakari, aynı zamanda UNIDO nun danışmanlığını yürütmekte olan Dr Mustafa Tolay önderliğinde, biyokütlesel atıkların ülkemizde ve yurt dışında enerjiye dönüştürülmesinde, gerek gazlaştırma ve gerekse doğrudan yakma teknikleri konusunda uzmandır.  Biyokütlesel atıkların enerjiye çevrimi konusunda Yakari nin yakın zamanda 10MW kapasiteye ulaşacak yatırımları söz konusudur.