Çalışma Alanlarımız

Jeotermal Enerji

Türkiye nin jeotermal enerjideki potansiyelini değerlendirmek amacı ile Yakari Grup, çeşitli sahalarda arama ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Biyokütlesel Enerji Santralleri

Biyokütlesel atıkların enerjiye çevrimi konusunda Yakari nin yakın zamanda 10MW kapasiteye ulaşacak yatırımları söz konusudur.

Hidro Enerji

Yakari Grup, Erzincan Kemaliye ilçesinde inşaatını tamamladığı Demir HES i 2016 yılında devreye almıştır.

Atık Isı Geri Dönüşüm Santralleri

Yakari, endüstriyel üretim prosesleri esnasında açığa çıkan atık ısıların geri dönüşümü konusunda da uzmandır.

Sürdürülebilirlik

Yakari İnsanların günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılması için uğraş vermektedir.